Riddaren och Draken

Träskulptur i Stockholms Storkyrka, skapad av Bernt Notke, sent 1400-tal.

3 kvinnor, 6 män. 180 min.

RIDDAREN OCH DRAKEN är ett idédrama som beskriver det stora paradigmskifte då den Nordiska Unionen gick i kras och den svenska nationalstaten föddes. Titeln anspelar på statygruppen Sankt Göran och Draken i Storkyrkan i Stockholm. Men vem är riddare och vem är drake?

Centralgestalterna i maktkampen, den nordiske unionskungen Kristian II, den svenske riksföreståndaren Sten Sture den yngre och den svenske kungen Gustav Vasa, syns aldrig på scenen. I stället berättas historien via ett antal personer som i den svenska historieskrivningen brukar inta en tämligen undanskymd roll.

En av dem är Sören Norby, kung Kristians sjöamiral som under sin levnad aldrig gav upp hoppet om att återskapa den Nordiska Unionen. En annan är hans svenska motpart Hemming Gadh, en skicklig intrigör och maktspelare, den ideologiska drivkraften bakom idén att skapa en egen nationalstat. Ytterligare en är den nederländska köpekvinnan Mor Sigbrit, en av historiens många kvinnor som utövat ett starkt känslomässigt inflytande över en manlig regent och därigenom kunnat styra honom i den riktning de själva önskat.

Genom dessa personer synliggörs de starka ideologiska, politiska och religiösa motsättningar som präglade denna tid. Det var inte bara den Nordiska Unionen som föll samman utan hela den europeiska enhetstanken.

Det finns en mindre variant av dramat i form av monologen DEN OLYCKLIGE DANSKE PRINSEN. Det är ett personligt porträtt av kung Kristian II, hans egen partsinlaga.