Inför Domen

Uppstigning till Paradiset, Hieronymus Bosch 1504, beskuren.

3 kvinnor. 60 minuter.

INFÖR DOMEN är ett drama som utspelar sig under stormaktstiden i Sverige och handlar om tre kvinnor dömda för häxeri. Det är deras sista natt i fängelsecellen. Minnesfragment och drömsyner varvas i ett allt mera uppdrivet tempo, men till sist nås någon form av försoning. Det är ett mörkt drama som skildrar häxprocessernas innersta väsen, ett maskineri som när det en gång satts igång drivs av sin egen inneboende kraft. Språket är febrigt, förhöjt och poetiskt.

Tre skådespelerskor gestaltar tre namnlösa kvinnor: Prästfrun, Den Fattiga och Häxan. De växlar mellan dessa roller och gestaltandet av två olika kollektiv: Gummorna och Kommissionärerna. Men det går naturligtvis också att göra en större iscensättning där dessa båda kollektiv spelas av andra aktörer.