Kung Kristina

KUNG KRISTINA

5 kvinnor, 11 män (rollerna kan dubbleras), 2 dansare, 1 barn + tvätterskor, hovdamer, rådsherrer, kardinaler. 150 min.

KUNG KRISTINA är ett livsdrama i pikareskens form med religionskrigens Europa som bakgrund. Dramat följer drottning Kristina från hennes födelse på slottet i Stockholm till hennes död i Rom. Ett antal färgstarka personligheter finns med i rollistan. Först och främst Kristina, som barn och som vuxen. and övriga kvinnoroller: modern Maria Eleonora, väninnan Ebba Sparre samt en grupp tvätterskor anförda av Kristinas amma. På manssidan finns Magnus Gabriel de la Gardie, Axel Oxenstierna, René Descartes, Decio Azzolino m fl.

KUNG KRISTINA bygger på gedigen lärdom i form av några av de främsta av alla de hundratals biografier som skrivits om Kristina. Särskilt vill jag nämna Sven Stolpe och den starka tonvikt som han lägger vid Kristinas trosbrottning. Likaså har det rikhaltiga bildmaterial som finns om Kristina utgjort en inspirationskälla.

Dramat präglas av ett raskt tempo och ger utrymme för både skratt och djupaste allvar. I centrum står hela tiden Kristina med sin aptit på livet, sin frihetslängtan, sin skräck att överta sin mors roll, sin intellektuella hunger, sitt sanningssökande och sitt magnifika fadersuppror.