Margareta Skantzes dramatiska verk

Foto: Åke Berg

Ända sedan jag var barn har jag skapat teater, först med mina tre yngre syskon och senare under studenttiden i Lund i slutet av 1960-talet, då jag var skådespelare och regissör i teatersällskapet Protevs. Efter en tids uppehåll då jag gifte mig och fick barn återvände jag till teatern i mitten av 1980-talet, nu med min nya hemstad Karlskrona i Blekinge som bas.

Jag är vad man skulle kunna kalla en ”teater-auteur”. Inom filmens värld finns begreppet ”auteur-filmare”, som beskrivning av de regissörer som inte bildsätter någon annans manus utan utgår från sina egna inre bilder. Flertalet av mina dramer har tillkommit i en liknande process: medan jag skrivig har jag hela tiden haft den kommande sceniska gestaltningen för ögonen. Sammanlagt har det blivit fjorton pjäser, som alla bygger på historiskt stoff.

Mina främsta inspirationskällor är den grekiska tragedin och den elisabetanska teatern, gestaltningen av stora historiska skeenden och vändpunkter då som de speglas i enstaka individers livsöden. Detta har jag försökt uppnå i mina historiska dramer, som Kung Kristina (1990), Mor Dacke (1991) och Kung Byxlös (2011).

En annan inspirationskälla utgörs av de antika mysteriespelen och av den medeltida kyrkans mirakelspel. I dessa skådespel genomgick aktörer och publik en gemensam vandring som omfattade en nedstigning i mörker, en vandring genom dödsriket och ett uppstigande mot ljuset. Detta är den struktur som mina dramer Maria Magdalena (1996) och Svart Madonna (2006) bygger på.

Den tredje genren är monologerna och kammarspelen, som bygger på närhet och intimitet, det personliga mötet med skådespelaren. Exempel på detta är Inför Domen (1988), Selmas Samlade Vrede (2008) och Den olycklige danske prinsen (2016).

Jag äger själv alla rättigheter till mina dramatiska verk. För ytterligare information och beställning kontakt mig gärna.