Hjärtats tysta sång

Gruppen Scivias - bewegte stimmen i Berlin.

HJÄRTATS TYSTA SÅNG handlar om Hildegard av Bingen, en av det medeltida Europas mest fängslande gestalter, abbedissa, naturvetare, poet, teolog, kompositör och klostergrundare. I fokus står hennes förhållande till biktfadern Volmar, en livslång kärlekshistoria som innefattar allt utom den sexuella föreningen. I dramat ingår några av Hildegards märkliga visioner så som de återges bildmässigt i hennes stora verk Scivias – Lär känna vägarna. Tanken är att Hildegards musik och kanske även projektioner av hennes bilder ska utgöra en del av uppsättningen.

Partier ur dramat THE SILENT SONG OF THE HEART (engelsk version) - framfördes vid 5th International Women Playwrights Conference i Delfi, Grekland år 2000. Dramat har sänts som radioteater i Kroatien. En tysk översättning har gjorts av Regine Elsässer, DER STILLE GESANG DES HERZES. Den har framförts av gruppen Scivias - bewegte stimmen i Berlin år 2007.