Svart Madonna

2 personer 50 min

2 personer och en kör 60 min

2 personer, åtta sångare, 11 dansare (änglar och demoner) 75 min

SVART MADONNA är ett passionsdrama, som är uppbyggt enligt samma mönster som de gamla mysteriespelen: en kvinna som gör en nedstigning i dödsriket för att hämta tillbaka sin döde son. SVART MADONNA ger en bild av en kvinna fylld av styrka och kraft som i en situation av yttersta mörker axlar rollen som andlig ledare.

SVART MADONNA ger en ny bild av Jungfru Maria: en inkarnation av ”the dark feminine”, den mörka kvinnokraft som i Västvärlden är en delvis förlorad arketyp, men som har funnits och finns över hela världen i gestalter som Svarta Kali i hinduismen, Mörka Tara i buddhismen eller som den kristna Guadelupe-Madonnan i Mexico. I SVART MADONNA är denna gestalt tudelad, hon är Maria, Jesu mor, men också en diabolisk kraft förkroppsligad i den mörka och gåtfulla Korpkvinna.

SVART MADONNA skrevs ursprungligen på engelska - BLACK MADONNA - för att presenteras vid 6th International Women Playwrights Conference i Manila, Filippinerna, hösten 2003. Delar av dramat framfördes av den tanzanisk-australiensiska skådespelerskan och danserskan Sheela Langeberg vid en reading-session på temat "Women and Spirituality". Framförandet väckte mycket starkt gensvar i det katolska Filippinerna. "Mind-blowing!!!" kallade konferensens ledare Ma Lou Jacobs detta stycke.

Dramat finns i flera olika versioner och är tänkt för olika sorters scener och rum.

Den minsta versionen är tänkt för två kvinnor (Maria och Korpkvinnan).

Till dramat finns ett körverk – en ”Svart Madonna mässa” med ett recitativ för två personer (Maria och Korpkvinnan). Komposition och arrangemang av Astrid Selling Sjöberg och Elisabeth Ekman. Musiken finns på CD och noterna går att beställa via hemsidan www.svartmadonna.se Här finns också en mängd ytterligare information.

En engelsk översättning BLACK MADONNA är på gång.

Urpremiären i Karlskrona 2006