Svart Madonna

2 personer 50 min

2 personer och en kör 60 min

2 personer, åtta sångare, 11 dansare (änglar och demoner) 75 min

SVART MADONNA är ett passionsdrama, som är uppbyggt enligt samma mönster som de gamla mysteriespelen: en kvinna gör en nedstigning i dödsriket för att hämta sin döde son, för honom tillbaka till livet och axlar därigenom rollen som trösterska.

SVART MADONNA är inspirerad av en äldre bild av Jungfru Maria som inkarnationen av ”the dark feminine”. Denna bild har funnits och finns alltj'mt över hela världen i gestalter som Svarta Kali i hinduismen, Mörka Tara i buddhismen eller som den kristna Guadelupe-Madonnan i Mexico. I mitt drama är den svarta madonnan tudelad. Hon är Maria, Jesu mor, men också en diabolisk kraft förkroppsligad i den gåtfulla Korpkvinnan./p>

Jag skrev ursprungligen dramat på engelska - BLACK MADONNA - för att presenteras vid 6th International Women Playwrights Conference i Manila, Filippinerna, hösten 2003. Där framfördes texten av den tanzanisk-australiensiska skådespelerskan Sheela Langeberg vid en workshop på temat "Women and Spirituality". Dramat väckte mycket starkt gensvar i det katolska Filippinerna. "Mind-blowing!!!" kallade konferensens ledare Ma Lou Jacobs detta stycke.

Dramat finns både i en större version och som monolog.

Till dramat finns ett körverk – en ”Svart Madonna mässa” med ett recitativ. Komposition och arrangemang av Astrid Selling och Elisabeth Ekman. Musiken finns på CD och noterna går att beställa via hemsidan www.svartmadonna.se Här finns också en mängd ytterligare information.

Premiären i Karlskrona 2006