Riddaren och Draken

Sankt Göran och draken i Storkyrkan i Stockholm.

Foto: Anders Qwarnström

4 kvinnor, 7 män. 180 min.

RIDDAREN OCH DRAKEN är en väldig gobeläng som återger de tumultuariska händelserna kring den Nordiska Unionens sammanbrott och den svenska nationalstatens födelse. Detta väldiga paradigmskifte som skakade Norden i sina grundvalar finns gestaltat i Bernt Notkes skulptur Riddaren och Draken, en av senmedeltidens största och mest magnifika träarbeten. Tanken är att använda projektioner i uppsättningen av denna skulptur. Bilden intill är hämtad ur boken Sankt Göran och draken, text Jan Svanberg och foto Anders Qwarnström, som har utgjort en inspirationskälla med sina fantastiska foton och sitt intressant faktamaterial.

En röd tråd genom berättelsen utgörs av kärlekshistorien mellan Kristian II:s närmaste man, sjöamiralen Sören Norby, och Kristina Gyllenstierna, änka efter Sveriges tronpretendent Sten Sture, tillika moster till kung Gustav Vasa. Herr Sörens och Fru Kristinas vägar korsas, möts och skiljs under ett av de mest omvälvande årtiondena i Nordeuropas historia. Ett annat spår är berättelsen om Kristian II, den galne prinsen och fantasten, som slits mellan sin älskarinna Dyveke och sin hustru den unga Elisabeth av Habsburg. Pjäsens form är såpoperans, men klangen och språkets är tragedins.

Dramat är ännu ej iscensatt.

En hel del av detta stoff återfinns i monologen Den olycklige danske prinsen