Lekaresällskapet i Kristinehamn satte upp Margareta Skantzes KUNG KRISTINA i samband med stadens 350-årsjubileum 1992.

6 kvinnor, 9 män, 2 dansare, 1 barn + diverse småroller (lämpliga för amatörer). 150 min.

KUNG KRISTINA är ett färgglatt skådespel, som pulserar av liv och kraft. Det följer drottning Kristinas liv, från hennes födelse på slottet i Stockholm till hennes död i Rom. Ett antal färgstarka personligheter finns med i rollistan. Först och främst Kristina flera bra kvinnoroller: modern Maria Eleonora, väninnan Ebba Sparre samt en grupp tvätterskor anförda av Kristinas amma. På manssidan finns också roliga porträtt av Magnus Gabriel de la Gardie, Axel Oxenstierna, René Descartes, Decio Azzolino m fl.

KUNG KRISTINA bygger på gedigen lärdom i form av några av de främsta av alla de hundratals biografier som skrivits om Kristina, särskilt har Sven Stolpes böcker inspirerat mig. Likaså har det rikhaltiga bildmaterial som finns om Kristina utgjort en inspirationskälla.

KUNG KRISTINA är skrivet i ett raskt tempo med utrymme för både skratt och djupaste allvar. I centrum står hela tiden Kristina med sin aptit på livet, sin frihetslängtan, sin skräck att överta sin mors roll, sin intellektuella hunger, sitt sanningssökande och sitt magnifika fadersuppror. I snabba klipp följer vi hennes livsväg från vaggan till graven.

Urpremiären i Karlskrona 1990