Margareta Skantzes litterära verk

Bakom arbetet med mina dramer och föreläsningar ligger omfattande studier. Dramat ger förtätade ögonblicksbilder och komprimerade förlopp. I mina fackböcker kan jag på ett annat sätt föra resonemang kring och göra analyser av de historiska skeenden som jag intresserat mig för. Böckerna ges ut på Arakne Förlag.

MARIA MAGDALENA – Den första aposteln

VÄGEN TILL HENNE – Om kvinnans försvunna historia

DROTTNING MARGARETAS HISTORIA

DÄR BRAST ETT ÄDELT HJÄRTA - Kung Kristian II och hans värld