Margareta Skantzes litterära verk

Bakom arbetet med mina dramer, föreläsningar och musikaliska berättelser ligger omfattande studier. Jag håller nu på att sammanställa allt detta material till en serie böcker som ges ut på Arakne Förlag.

Där kan du köpa följande böcker:

MARIA MAGDALENA – Den första aposteln

VÄGEN TILL HENNE – Om kvinnans försvunna historia

Boken har väckt ett mycket starkt gensvar från läsare i hela Sverige. Den har också tilldelats litteratur- och distributionsstöd från Statens Kulturråd.

DROTTNING MARGARETAS HISTORIA – Om skapandet av den Nordiska Unionen

Boken är vald till årsbok för Föreningen Norden år 2015.

Nästa bok blir DÄR BRAST ETT ÄDELT HJÄRTA. Den handlar om de krafter som fick den Nordiska Unionen att bryta samman, om den nya tid som randas kring det stora paradigmskiftet då Europa klyvs mitt itu och delas i en katolsk och en protestantisk sfär. Den olycklige danske prinsen, Kristian II, stod mitt i korselden.

Utgiven i september 2019.