Maria Magdalena

ISBN 91 972876-0-1

Format: 145 mm x 21 mm

Häftad 110 sidor

MARIA MAGDALENA – Den första aposteln

av Margareta Skantze

Utgiven 1996

MARIA MAGDALENA - DEN FÖRSTA APOSTELN innehåller texten till mitt drama samt en längre essä om synen på Maria Magdalena genom tiderna. Essän är uppdelad i sju avsnitt och kan användas som underlag för en studiecirkel.