Vägen till Henne

ISBN 978-91-978681-0-5

Format 170 x 240 mm

240 sidor

Inbunden med blanklaminerat omslag

VÄGEN TILL HENNE – Om kvinnans försvunna historia

av Margareta Skantze

Utkom 2010

VÄGEN TILL HENNE är en historisk exposé som handlar om synen på kvinnan och kvinnligheten i olika kultursfärer. Boken bygger på många års studier av flera hundra böcker, varav flertalet utkommit under 1990- och 2000-talet. Den är rikt illustrerad.

Berättelsen startar i de neolitiska samhällena där ”den stora föderskan” stod i centrum och fortsätter med kulten av olika gudinnor i den sumeriska, egyptiska, judiska och grekiska kultursfären. Jag beskriver hur dessa gudinnor smälte samman med bilden av Jungfru Maria och hur denna bild förändrats under århundradenas lopp. Det avslutande kapitlet handlar om vår egen tids kvinnosyn och om behovet att återfinna Guds kvinnliga ansikte.

Gensvar från en läsare:

Sofia, 15 december 2019

Lånat tidigare på biblioteket men kände att denna kommer jag vilja läsa fler gånger. En mycket rik bok full av berättelser och frågeställningar. Ganska fokuserad på kristendomen men även om jag har ett mer "hedniskt" intresse så tycker jag att helheten i boken gett mig mycket.