Där brast ett ädelt hjärta

ISBN 978-91-978681-3-6

Format 160 x 230 mm

384 sidor

Inbunden med hårda pärmar

DÄR BRAST ETT ÄDELT HJÄRTA

av Margareta Skantze

Utkom 5 oktober 2019

DÄR BRAST ETT ÄDELT HJÄRTA – KUNG KRISTIAN II OCH HANS VÄRLD handlar om det stora skiftet kring år 1520, då den Nordiska Unionen föll sönder samtidigt som Europa klövs i en protestantisk och en katolsk del. I fokus står den siste nordiske unionskungen Kristian II. Kring honom rör sig en rad inflytelserika aktörer som ger olika infallsvinklar på detta komplexa skeende. Litteraturlistan tar upp närmare 350 historiska verk.

Först i raden av aktörer finns Europas officiella båda makthavare: påve Leo X av ätten Medici och kejsar Karl V av Habsburg. De härskade över ett rike ”där solen aldrig gick ner”. Bakom dem står den verklige makthavaren, den långt mer okände affärsmannen Jakob Fugger. Han var bankir åt både påven och kejsaren. Hans mål var att skapa ett monopol på all världens metaller. Då han fick upp vittringen på koppargruvorna i Dalarna och silvergruvan i Sala drogs Norden in i ett handelskrig som var en av orsakerna till den Nordiska Unionens sammanbrott.

Andra aktörer får representera de idéströmningar som präglade detta turbulenta paradigmskifte i Nordens historia. En av dem är diplomaten och ”spinndoktorn” Hemming Gadh, präglad av den italienska renässansens tankegods. En annan är Martin Luther vars revolt mot Påvekyrkan i Rom blev ett ideologiskt tillhygge för att bryta loss Sverige ur unionen. Ytterligare en är Mor Sigbrit, Danmarks informella härskare, som hade som mål att genomföra en borgerlig revolution i Norden. Hennes slagord och paroller ger en föraning om Franska Revolutionen 1789 och Ryska Revolutionen 1917.

Sist i detta porträttgalleri tar Kristina Gyllenstierna plats. I svensk historieskrivning har hon målats ut som en svensk patriot och en modern kvinnlig förebild. Jag ser henne i stället som en kvinna som blir utnyttjad, använd och manipulerad av alla i sin omgivning.

Avslutningsvis visar jag hur detta väldiga skifte återspeglas och gestaltas i två av den engelska renässansdramatikens mest spelade verk: Christopher Marlowes ”Doktor Faustus” och William Shakespeares ”Prins Hamlet”.

Reaktion från en läsare. Leif Hammer, pensionerad historielärare.

Alldeles särskilt tilltalande för mig var bokens uppenbarliga befrielse från sedvanlig skönmålning av Sveriges tillblivelse. Den hålls ju akademiskt vid liv än i dag med bl a urvalsprincipen. Så köpte jag boken, har just läst den och jag blev inte besviken. Dåtida kontinentens syn på Norden kommer fram osminkat i all önskvärd tydlighet och det var en upplevelse att få läsa och bli påmind om alla dess nedtystade detaljer. Du missar inget! Kvinnoperspektivet - också det en tyst historia - uppskattade jag.