Där brast ett ädelt hjärta

ISBN 978-91-978681-3-6

Format 170 x 240 mm

240 sidor

Inbunden med hårda pärmar

DÄR BRAST ETT ÄDELT HJÄRTA

av Margareta Skantze

Den siste nordiske unionskungen Kristian II är i Sverige känd som Kristian Tyrann. Han ses som en grym och skrupelfri regent, ansvarig för "Stockholms blodbad" år 1520, som gått till historien som en godtycklig massaker av gigantiska mått. Men detta är segrarens bild! Och segraren var Gustav Vasa, en av de skickligaste demagoger och propagandamakare som någonsin funnits. Den nidbild som han skapade av kung Kristian II för att rättfärdiga sitt eget maktövertagande har levt vidare genom århundradena, in i vår egen tid.

Där brast ett ädelt hjärta söker sanningen om kung Kristian II bortom myterna.  Hans långa liv skildras via tolv olika berättelser med tolv olika huvudpersoner. Bland dem finns kända namn som Martin Luther, Gustav Vasa och kejsar Karl V, men också mer obekanta makthavare som bankiren Jacob Fugger, den hanseatiske köpmannen Herman Israel och kung Kristians förtrogna Mor Sigbrit. Via dessa olika infallsvinklar skapas en mångfacetterad bild inte bara av kung Kristian II utan också av det dramatiska paradigmskifte som ledde till den Nordiska Unionens sammanbrott och klyvnaden av Europa i en protestantisk och en katolsk maktsfär.

Planerad utgivning april 2019