Kung Kristians historia

KUNG KRISTIANS HISTORIA

av Margareta Skantze

Kung Kristians historia är en uppföljare till Margaretas Historia. I den får vi följa hur drottning Margaretas livsverk, den Nordiska Unionen, splittras med Stockholms blodbad år 1520 som kulmen. Men skeendet ses inte ur ett svenskt centralmaktsperspektiv utan ur ett sydsvenskt perspektiv med den siste unionskungen Kristian II som huvudperson. Han var en spännande och sammansatt personlighet, möjligen förebild för Shakespeares Hamlet.

Tillsammans omspänner de båda böckerna Margaretas Historia och Kung Kristians historia det som kanske varit Europas största och mest genomgripande paradigm-skifte: vägen från det medeltida samhället in i den moderna tiden, ett skifte då gamla värden raserades och nya världar upptäcktes, ett skifte som skakade varje individ i sina grundvalar. Allt detta skildras via ett antal personporträtt, ett fascinerande myller av skurkar och helgon, visionärer och drömmare, ränkmakare och idealister, kungar och drottningar, lismare och narrar.

Planerad utgivning 2017