Margareta Skantzes föreläsningar

Foto: Mats Kockum

Jag anlitas som föreläsare av ett brett fält av uppdragsgivare: universitet, högskolor, studieförbund, teatrar, museer, kristna församlingar och kvinnliga nätverk. Jag föreläser även på engelska i internationella sammanhang. För närvarande föreläser jag huvudsakligen om två teman i min nyutkomna böcker Drottning Margaretas historia och Kung Kristians historia.

Titlar på dessa föredrag är:

Drottning Margareta och skapandet av den Nordiska Unionen - En bortglömd tusenårig kvinnotradition

Kung Kristian II, en förebild för Shakespeares Hamlet? - Renässansen och Reformationen som backlash

Båda dessa föreläsningar anknyter till Lutherjubileet år 2017.

Arvode enligt överenskommelse.