Margareta Skantzes föreläsningar

Foto: Mats Kockum

Jag har under årens lopp anlitats som föreläsare av ett brett fält av uppdragsgivare: universitet, högskolor, studieförbund, teatrar, museer, kristna församlingar och kvinnliga nätverk. Under 1990-talet samarbetade jag med medeltidstrion Sonatrice, tre kvinnliga musiker från Lund: Karin Palm Lindén (fiddla), Carina Norlander (blockflöjt)och Eva-Lis Carlsson (sång). Till gruppen knöts även Lia Lonnert på harpa. Tillsammans skapade vi ett antal musikberättelser, i en kombination av muntlig berättarkonst och konsert.

En inspirationskälla till våra musikberättelser utgjordes av salongskulturen, som bjöd på detta samspel mellan ord och toner. Kvinnornas salonger var, till skillnad från de flesta offentliga miljöer, öppna för båda könen. Tack vare denna dialog mellan män och kvinnor föddes många av de nyaste och djärvaste tankarna just i salongerna.