Margareta Skantzes musikberättelser

Foto: Bengt Pettersson

Sedan år 1998 samarbetar jag med medeltidstrion SONATRICE från Lund. Tillsammans har vi skapat en ny genre: musikberättelsen, en kombination av muntlig berättarkonst och konsert.

En inspirationskälla till våra musikberättelser är salongskulturen, som just bjöd på denna spännande blandning av ord och ton. Centralgestalterna i salongskulturen utgjordes av högt bildade kvinnor som erbjöd sina privata salonger som mötesplats för nya tankar och idéer. Salongerna var under flera århundraden ett slags feministiskt alternativ till de publika arenorna, som fram till slutet av 1800-talet var stängda för kvinnor. Men medan kvinnorna var portförbjudna i många sammanhang, så stod salongerna öppna för båda könen. Just på grund av detta föddes i salongerna några av de nyaste och djärvaste tankarna.