Hildegard av Bingen – ett fjun på Guds andedräkt

Det kosmiska ägget. Hildegards bild av själva skapelsens ögonblick.

HILDEGARD – ETT FJUN PÅ GUDS ANDEDRÄKT bygger på tolv bilder ur Hildegards stora teologiska verk ”Scivias”. där hon i ord och bild återger sina visioner av världens skapelse, människans fall och vägen tillbaka till Gud. Med utgångspunkt i dessa bilder berättar jag om Hildegards liv, hennes kamp för att få uttrycka sig fritt, hennes skapande av två nunnekloster och hennes förnyelse av teologin. Min berättelse varvas med Eva-Lis Carlssons framförande av Hildegards sånger, komponerade särskilt för kvinnoröster. Tillsammans blir orden, bilderna och musiken en helhet som berör människor djupt. Precis som Hildegard själv tänkte.

Några röster ur publiken:

Margareta Löfgren, kyrkoherde i Borgholm: ”Inte minst framförandet både vad gällde sång och föreläsning bidrog till att jag och vi alla som var med kände oss både glada och uppfyllda efter det vi fick vara med om.”

Annagreta Källman, sekreterare SPF, Karlskrona: ”Vilket lyft att höra om denna märkliga kvinna Hildegard von Bingen. Vi var berikade. Stort tack för det!”

Jane Betts, Blekinge Läns Tidning: ”Eva-Lis Carlssons och Margareta Skantzes program om Hildegard av Bingen förtjänar ordentlig uppmärksamhet. Det blev en givande och njutbar söndagskväll.”

Första framförandet ägde rum i kryptan till Lunds Domkyrka i oktober 1998 i samband med 900-årsjubileet av Hildegard av Bingen. Därefter har programmet legat kvar i vår repertoar i tio års tid och spelats på mängder av olika ställen, även som gästspel i Karleby, finska Österbotten.

HILDEGARD – ETT FJUN PÅ GUDS ANDEDRÄKT går att beställa både som ett framförande med enbart berättelse och sång eller som en konsert med hela Sonatrice. Allra vackrast blir det om också harpisten Lia Lonnert får möjlighet att medverka!