Hildegard av Bingen – ett fjun på Guds andedräkt

Det kosmiska ägget. Hildegards bild av själva skapelsens ögonblick.

HILDEGARD – ETT FJUN PÅ GUDS ANDEDRÄKT bygger på tolv bilder ur Hildegards stora teologiska verk ”Scivias”. Där återger hon i ord och bild sina visioner av världens skapelse, människans fall och vägen tillbaka till Gud. Med utgångspunkt i dessa bilder berättar jag om Hildegards liv, hennes kamp för att få uttrycka sig fritt, hennes två nunnekloster och hennes förnyelse av teologin. Min berättelse varvas med Eva-Lis Carlssons framförande av Hildegards sånger, komponerade särskilt för kvinnoröster. Tillsammans blir orden, bilderna och musiken en helhet som berör människor djupt. Precis som Hildegard själv tänkte.

Premiären ägde rum i kryptan till Lunds Domkyrka i oktober 1998 i samband med 900-årsjubileet av Hildegards födelse. Därefter har programmet framförts på mängder av olika ställen, även som gästspel i Karleby, finska Österbotten.

Några röster ur publiken:

Margareta Löfgren, kyrkoherde i Borgholm: ”Inte minst framförandet både vad gällde sång och föreläsning bidrog till att jag och vi alla som var med kände oss både glada och uppfyllda efter det vi fick vara med om.”

Annagreta Källman, sekreterare SPF, Karlskrona: ”Vilket lyft att höra om denna märkliga kvinna Hildegard von Bingen. Vi var berikade. Stort tack för det!”

Jane Betts, Blekinge Läns Tidning: ”Eva-Lis Carlssons och Margareta Skantzes program om Hildegard av Bingen förtjänar ordentlig uppmärksamhet. Det blev en givande och njutbar söndagskväll.”