Hildegard och Leonardo - en själarnas brottningskamp

Idén till HILDEGARD OCH LEONARDO – EN SJÄLARNAS BROTTNINGSKAMP kom från två bilder: den ena MÄNNISKAN I KOSMOS (Hildegard av Bingen) – den andra MÄNNISKAN INSKRIVEN I EN CIRKEL OCH KVADRAT (Leonardo da Vinci). I vår musikberättelse låter vi dessa båda bilder utgöra avstampet för en dialog mellan Hildegard av Bingen och Leonardo da Vinci i sju ”ronder” med utgångspunkt i 2 x 7 bilder med likartat motiv. Mina tankar kring bilderna varvas med musik från Hildegards 1100-tal och Leonardos 1400-tal. Mötet handlar inte om att kora en vinnare, utan mera om att betrakta och besinna en avstannad dialog mellan män ock kvinnor, mellan tro och vetande, mellan hopp och förtvivlan, mellan jordiskt och himmelskt.

Presentation av de båda kombattanterna:

Hildegard av Bingen (1098-1179) kallades för Sibyllan från Rhen. Hon var abbedissa, arkitekt, naturvetare, teolog, predikant, kompositör och bildskapare. Hon vidgade människors universum genom att tillgöra de nya kunskaper som kom till Europa i korsfararnas möte med Orienten. Efter århundraden av glömska har hon fått förnyad aktualitet.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) är renässansmänniskan förkroppsligad. Eller kanske ska man säga ”renässansmannen”? Den glupande kunskapshungern, skaparivern, konstnärligheten, ingenjörskunnandet, intresset för naturvetenskap och den stigande dödsångesten – gör honom till en Faust i kamp mot den utmätta tid som människolivet är.

Första framförande 16 oktober 1999 på Europolitan i Karlskrona, en stor modern matsal med svindlande utsikt genom väldiga glasfönster över Danmarksfjärden. Ett arrangemang av Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med KTH/Dramaten.

Eva Wittbom, Blekinge Tekniska högskola, projektledare för Experimentscen Dialoger: ”Margareta Skantze och Sonatrice trollbinder publiken i ett genialt möte mellan Hildegard von Bingen och Leonardo da Vinci. Med bilder, text och musik leds vi in i en fruktsam dialog baserad på vetenskap, konst och tro för att söka svaren på livets stora frågor. De världsbilder som gestaltas ger oss klarhet, samtidigt som de väcker angelägna frågor.