Edith Stein – kvinna i hakkorsets skugga

En av de sista biderna av Edith Stein.

Edith Stein (1891-1942) förkroppsligar den europeiska tragedi som kulminerade i Auschwitz. Edith Stein var judinna och tysk patriot. Hon älskade och högaktade den tyska kulturen. Steg för steg följde hon sitt hemlands färd mot undergången, och dog i Auschwitz år 1942 tillsammans med sin syster Rosa. Hon hade då konverterat till katolicismen.

Edith Steins liv är ett stycke gripande kvinnohistoria och samtidigt en väg till en djupare förståelse av en av de största tragedier som drabbat mänskligheten. Min berättelse varvas med musikaliska inslag med stor spännvidd: från sefardisk (spansk-judisk) folkmusik till visor av Kurt Tucholsky och Hanns Eisler. Den sefardiska musiken knyter ihop Edith Stein med den spanska karmelitnunnan Teresa av Avila (1515-1582), som var hennes stora förebild.

Första framförande i Båtsmanskasernen i Karlskrona, 19 april 2001.

Jane Betts, Blekinge Läns Tidning: "Margareta Skantzes enkla men lärorika och vackra program med rubriken Edith Stein, Kvinna i hakkorsets skugga, är fantasieggande och stimulerande. Stimulerande eftersom Skantze, genom att lyfta fram Edith Steins livsöde, visar viken betydelse också den ensamma människans kamp mot det onda har."