Heliga Birgittas långa vandring

Birgittas uppenbarelse om den frågvise munken som reser en stege i tron att han med sitt förstånd ska fatta vad eller vem Gud är.

Berättelsen om Heliga Birgitta växte fram i samband med jubileumsåret 2003. Hon levde under en av de mörkaste perioderna i Europas historia: 1300-talet med dess sönderslitande storkrig och pestens härjningar. Heliga Birgitta bar på en vision om hur Europa skulle helas igen genom att återvända till det storartade reformarbete som inletts på 1100-talet, förkroppsligat i tillbedjan av La Dame. På samma sätt ville hon åter tillföra sin sargade samtid det som fattades: Marias kärlek. Hennes egen inre splittring mellan å ena sidan kallelsen till detta livsverk och å andra sidan kärleken till sin stora familj, särskilt slarvern Karl, känns som en helt modern konflikt.

Berättelsen är uppdelad i sju stationer längs Heliga Birgittas långa livsvandring. Den vävs samman och förstärks med sång och musik från 1300-talets Europa.

Kristina Svensson, intendent vid Historiska Museet i Stockholm: ”Engagerat och livfullt, nästan som en reporter som sett allting på plats, berättar Margareta Skantze om heliga Birgitta. Medeltidstrion Sonatrice väver in sång, harpospel och fiddla i berättelsen och skapar tillsammans på så sätt en genuin ljudbild. Tillsammans fångar de inte bara Birgittas liv utan också publikens hela uppmärksamhet.”

Lars Svenson, Helsingborgs Dagblad: ”Eva-Lis Carlssons sång kännetecknas av en enkelhet i uttrycket parat med stor musikalitet och en timbre som borde ligga medeltidsidealet nära. Den suggestiva inledningen höll kvar publiken i medeltidsstämning, (…) där Sonatrice på ett utmärkt sätt visade hur man redan på 1300-talet kunde måla med klangerna så att det blev både vackert och fyllt av allmänmänsklig klagan.”

Första uppförande den 23 mars 2003 Historiska Museet i Stockholm.