Sökandet efter den Heliga Gralen

Under 1100-talet lovsjöng trubadurerna kärleken mellan mannen och kvinnan, som en symbol för föreningen av två olika sidor i människans psyke. Animus och Anima. Yin och Yang.

SÖKANDET EFTER DEN HELIGA GRALEN är en djupdykning i den idévärld som formade 1100-talets Europa. Det var en omvälvande tid, då nya tankar och idéer fritt flödade in i Europa i spåren av korstågen och Västvärldens möte med Orienten. Mycket av detta tankegods finns samlat i berättelsen om den unge riddarsonen Parsifals sökande efter den Heliga Gralen. Vad som åsyftas med detta begrepp har aldrig helt klarlagts. Kanske är mångtydigheten avsiktlig.

Berättelsen om den Heliga Gralen nedtecknades första gången på 1100-talet på initiativ av två kvinnor, Drottning Eleonora av Akvitanien och hennes dotter Marie. Den har genom århundradena varierats i mängder av olika tappningar, bl a av Richard Wagner, Gustaf Fröding, T S Eliot och Dan Brown.

I min berättelse spårar jag Gral-legendens rötter i keltisk naturmystik, i judisk kabbala och i kristet tänkande. Trubadursånger från Frankrike och Tyskland, sefardisk och liturgisk musik fördjupar bilden av 1100-talets Europa.

Första framförande Stiftsgården i Höör 12 mars 2005.