Maria Magdalena 1996

Foto: Bertil Hellstedt

Jag skrev och iscensatte MARIA MAGDALENA år 1996. Då var Karlskrona värd för Kvinnor Kan Mässan och jag fick – oförmodat – en påse pengar att göra teater för. Vad ville jag berätta för dessa tusentals kvinnor som skulle komma till Karlskrona från hela Norden? Och VAR skulle min berättelse äga rum? Svaret blev: i Heliga Trefaldighetskyrkan, den mest magnifika byggnaden i hela Karlskrona. Den stora kyrkan med sin väldiga kupol – skapad av Nicomedus Tessin d y med Pantheon i Rom som förebild - ligger mitt på Stortorget. Den är stadens självklara mittpunkt, en magnet för alla turister, liksom för Karlskronaborna själva.

När jag väl bestämt platsen stod det klart för mig att den kvinna jag ville gestalta var Maria Magdalena. Jag ville att hon skulle stå mitt i denna enorma kyrka präglad av sitt maskulina formspråk och berätta den kristna passionshistorien ur den älskande kvinnans perspektiv.

Rollen som Maria Magdalena spelades av Mary Lou Ward. För musiken (gitarr och djembe-trumma) och den ordlösa sången svarade Martina Svanberg. Ingrid Hellstedt var scenograf och kostymör. I föreställningen medverkade också några gymnasieelever som sju svartklädda gummor. De förkroppsligade den ”förtryckande samhällsnormen”, som kanske är detsamma som de ”sju demoner” som ansatte Maria Magdalena.

Min iscensättning av MARIA MAGDALENA övertogs sedan av Regionteatern i Växjö och gick på turné i kyrkor och församlingshem i tre års tid. Överallt möttes den av ett översvallande gensvar. Några exempel:

Ami Lönnroth, SvD: ”En kvinna av kött och blod, en kvinna som ensam fyller upp hela kyrkorummet i ett starkt passionsdrama.”

Tina Jeppson, Barometen: ”Den femtio minuter långa föreställningen är starkt laddad från början till slut, tack vare Mary Lou Wards nyanserade och intensiva spel. Hon backas också upp på ett genialt enkelt sätt genom Martina Svanbergs ordlösa sång och spännande trumspel. Föreställningen är enkel, avskalad allt oväsentligt och går direkt till hjärtat. Maria Magdalena predikar – och det är kärlekens budskap hon vill sprida. Det är helt klart att hon har något mycket viktigt att säga oss, tvåtusen år efter det att hon levde.”

Gudrun Ruhe Lindberg, Blekinge Läns Tidning: ”Fantastiska Maria Magdalena.”

Norra Skånes tidningar: ”Känn kraften i Marias glädje!”

Margareta Andersson, Sydöstran: ”Mångsammansatt kvinna. Maria Magdalena ger allt i sin passion.”

Leif Eriksson, Skaraborgs läns Tidning: ”Passionsdrama som trollband lyssnarna.”

Bohuslänningen: ”Maria Magdalena återupprättas.”

Peter Fredriksson, Dagen: ”Trots enkelheten eller kanske snarare tack vare den sparsamma rekvisitan ger passionsdramat ett bestående intryck. Ensemblen lyckades med sina föresatser att förmedla en mer nyanserad bild av den gråtande synderskan. I pjäsen framställs hon som en stark kvinna som vågar ta konsekvenserna för sitt handlande och sin kärlek. I Maria Magdalenas livsöde finns mycket för både män och kvinnor att lära. (…) Gå och se den.”

Joakim Edlund, Östra Småland: ”Maria från Magdala dansade in i Kalmar domkyrka igår kväll. Hon berättade om sitt syndiga liv, om omvändelsen och sin kärlek till Jesus. Hon rasade svartsjukt mot de andra kvinnorna i hans närhet och var förtvivlad över att lärjungarna inte ville tro henne när hon berättade om uppståndelsen. Förtvivlan och glädje avlöste varandra i ett märkligt stycke teater, avpassat för att spelas just i kyrkor.”

Läs om pjästexten!