Den olycklige danske prinsen 2016

DEN OLYCKLIGE DANSKE PRINSEN är en monolog som gestaltar Kung Kristian II:s tragiska liv i ett koncentrat. Under många år försökte jag förgäves skapa resurser för att iscensätta mitt stora idédrama RIDDAREN OCH DRAKEN om den Nordiska Unionens sammanbrott. Till sist fick jag nöja mig med denna lilla enmansföreställning. Jag skrev rollen som Kristian II direkt för Johan Westermark, tidigare aktiv inom UDG-Teatern. Musiken skapades av Astrid Selling och föreställningen producerades av Teater Kontur. De materiella resurserna var obefintliga. Våra repetitioner ägde rum i en utkyld lagerlokal. Lönerna var skrattretande låga. Ändå minns jag denna tid som underbar. Det handlade om att hitta scenkonstens innersta kärna: en text - en skådespelare - en musiker. En värdig final efter drygt fyrtio års slit i provinsen, där villkoren för fritt skapande stadigt försämrats.

Premiär 2016 i Ängelholm. Därefter spelningar i Sydsverige och i Danmark.

Läs om pjästexten!

För fler bilder och mer information: http://teaterkontur.strikingly.com