Margareta Skantzes vägviserskor

Här är en kavalkad av några av de viktigaste ”kvinnorna i mitt liv”. De har alla var och en på sitt sätt bidragit till att vidga mina horisonter. Kavalkaden börjar med Maria, Jesu mor och Maria Magdalena, kallad ”apostlarnas apostel” och går sedan vidare via ett antal kvinnor från olika århundraden som på olika sätt och i olika tonarter verkat för den sociala omvälvning som Jesu förkunnelse innebar. (Kanske inte drottning Kristina – men hon är så häftig så jag måste ha kvar henne i denna kavalkad ändå!) De är alla bärare av ett socialt patos, ett starkt engagemang i sin egen samtid och en orubblig tro på förändringens möjlighet. De är alla starka, egensinniga och passionerade. De har levt stormiga liv, de har sökt utmaningarna och de svåra uppdragen – och de har trots alla motgångar aldrig övergivit sina visioner.

Flertalet av dem har jag porträtterat i min dramatik eller i mina musikberättelser. Några återstår ännu.