Maria Magdalena

Ända sedan jag var barn har jag varit fascinerad av Maria Magdalena. Jag älskade hennes namn och kunde säga det om och om igen – Maria Magdalena, Maria Magdalena – bara för att få lyssna till själva klangen i hennes namn. Jag fascinerades av henne därför att hon var så känslostark och hade så långt vackert hår. Maria Magdalena har följt mig genom livet. För mig är och förblir hon arketypen för den passionerade, känslostarka och hängivna kvinnan som följer sitt hjärtas röst och är trogen sin älskade Jesus när alla andra lärjungar svikit. Ett hoppfullt tecken i tiden är det ständigt växande intresset för Maria Magdalenas person.

Om henne har jag skrivit dramat MARIA MAGDALENA.