Fakta om Svarta Madonnor

De äldsta skulpturerna och bilderna av Maria var ofta svarta. Maria framställs som en drottning, sittande på en tron med spira och äpple, och med Jesusbarnet i sitt knä, också han krönt, en liten miniatyrmänniska snarare än ett spädbarn.

Varför dessa madonnor var svarta vet man inte. En teori är att de skapats på platser där de ingått en sammansmältning med en tidigare kult av kvinnliga gudomar som Isis och Kybele, som ofta framställdes som svarta, eftersom de förknippades med den svarta och bördiga jorden.

Skulpturerna av de krönta svarta madonnorna skapades på 1100-talet och 1200-talet. Kulten av dem var stark och levande tills den kvästes i samband med Reformationen, då mängder av Maria-bilder i Norra Europa förstördes eller tvättades rena från färg och vitmålades. I den katolska delen av Europa innebar Franska Revolutionen och Napoleonkrigen ett likartat dråpslag. Efter 1500-talet krymper bilden av Maria: i den Katolska Kyrkan är hon den rena obefläckade Jungfrumodern, i den protestantiska den undergivna och lydiga tjänarinnan. Denna förändrade bild av Maria är ett uttryck för hur kvinnorollen samtidigt förändrades i riktning mot ett underdånigt hustruideal underställd manlig auktoritet.

Men trots alla försök att utrota kulten av de svarta madonnorna har den överlevt in i våra dagar. Den Svarta Madonnan har burits upp av en folklig kult, hon har setts som "Sorgernas moder", den tysta starka jordiska Maria, den orubbliga och lugna, den som kan ta emot all världens tårar, eftersom hon själv gått igenom den största smärtan av alla: att bevittna sin älskade sons dödskamp. Idag växer kulten av den svarta madonnan sig stark på nytt. Pilgrimer i mängder beger sig till de svarta madonnorna i bl a Montserrat, Czestochowa, Chartres, Einsiedeln och Mexico City.

En annan teori kring varför Maria avbildats som svart är att hon var av afrikanskt ursprung, kanske från Etiopien. Den svarta Madonnan i Czestochowa i Polen sägs vara den första bilden av Maria och ska ha målats av evangelisten Lukas. Om Maria var svart så innebär det att hennes son Jesus också var mörkhyad - vilket är en omskakande tanke i en värld där de vita missionärerna format bilden av Jesus och hans moder och omskapat dem till ljushyllta västerlänningar. Särskilt i Mexico lever tanken på Jesus som mestis. I Mexico City finns bilden av den mörkhyade Guadelupe-madonnan, som i sitt moderssköte bär hoppet om en ny mänsklighet och en ny värld.

Tillbaka!