Drottning Margareta

Drottning Margaretas (1353-1412) politiska gärning är någonting helt unikt. Efter trehundra år av krig, vendettor och fiendskap sammanförde hon de nordiska länderna till en försvarsunion, som ägde bestånd i över hundra år. Jag har ägnat många år åt att söka svar på frågan hur hon lyckades genomföra detta och vad det var som drev henne. Det svar jag fann var att hon var en av portalgestalterna i en tusenårig medeltida tradition av drottningar, abbedissor och visionära kvinnor som ville använda sitt inflytande för att skapa ett samhälle i balans mellan kyrka och stat, ett samhälle styrt av en rättfärdig kung, ett samhälle där ingen skulle lida nöd. De kallades för ”peaceweavers”, fredsväverskor.

En av nycklarna till Margaretas livsgärning har jag funnit i det faktum att hon i åldern tio till femton år bodde hos Märta Ulvsdotter, äldsta dotter till Heliga Birgitta. Under denna tid grundlades Margaretas vänskap med Märtas dotter Ingegerd, som blev den första vigda abbedissan i Vadstena kloster. Jag ser drottning Margaretas livsgärning som ett försök att omsätta Heliga Birgittas visioner i praktisk politik.

Om henne har jag skrivit dramat KUNG BYXLÖS.

Drottning Margareta står också i centrum för mitt litterära verk MARGARETAS HISTORIA som handlar om den Nordiska Unionens uppgång och fall.