Drottning Margareta

Drottning Margaretas (1353-1412) politiska gärning är någonting helt unikt i nordisk historia - kanske också i den europeiska historien. Efter trehundra år av krig, vendettor och fiendskap sammanförde hon de nordiska länderna till en union, som ägde bestånd i över hundra år.

Jag har ägnat över ett decennium åt att söka svaret på frågor som: Hur bar hon sig åt? Varifrån hämtade hon sin inspiration? Hur såg Europa ut vid denna tid? Var den nordiska unionen något unikt eller en del av en större fredslängtan i ett krigshärjat Europa? Och vilka var de krafter som till sist krossade drottning Margaretas nordiska union.

En av nycklarna till Margaretas livsgärning har jag funnit i det faktum att hon i åldern tio till femton år fostrades till drottning av Märta Ulvsdotter, äldsta dotter till Heliga Birgitta. Under denna tid grundlades också Margaretas vänskap med Märtas dotter Ingegerd, dotterdotter till Heliga Birgitta och såsmåningom abbedissa i Vadstena kloster. De båda flickorna fick ett stort uppdrag: att förverkliga Heliga Birgittas stora vision om ”fredsriket”: ett samhälle i balans mellan kyrka och stat, ett samhälle styrt av en rättfärdig kung, ett samhälle där ingen skulle lida nöd.

Om henne har jag skrivit dialogen DROTTNINGEN OCH ABBEDISSAN och det större dramat KUNG BYXLÖS.

Drottning Margareta står också i centrum för mitt litterära verk MARGARETAS HISTORIA som handlar om den Nordiska Unionens uppgång och fall.