Margareta Skantze på spaning efter kvinnornas historia

Foto: Mats Kockum

Jag är dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är jag bosatt i Karlskrona i Blekinge.

På min hemsida kan du läsa om min verksamhet, som kan sammanfattas så här: ett fyra decennier långt sökande efter en ny historieskrivning under mottot: ”Cherchez la femme!” (Sök kvinnan!). Under årens lopp har jag i mina dramer, föreläsningar och musikaliska berättelser försökt ge kropp och gestalt åt en rad starka och passionerade kvinnor och deras längtan efter en värld utan krig, präglad av omsorg om ”de fattiga och elända”.

Upptäckten av alla dessa kvinnor, många av dem verksamma före det stora paradigmskiftet i Europa kring år 1500, har lett till att jag funnit ett annat spår genom historien, det jag kallar en ”bortglömd tusenårig kvinnotradition”.

En annan stark influens i mitt författarskap har varit mitt byte av hemort, från Stockholm till Karlskrona. Flytten till den tidigare danska provinsen Blekinge gav mig helt nya perspektiv på svensk historieskrivning och fick mig att inse hur hårt vinklad den har varit – och alltjämt är! - alltsedan Gustav Vasas maktövertagande. Han gjorde rent hus med hela den medeltida kvinnotraditionen och skapade en egen berättelse om den svenska nationalstaten med sig själv som ”founding father”.

Ovan kan du se en kavalkad av några av alla de kvinnor som jag skrivit dramer om eller på annat sätt gestaltat. Genom att klicka på ikonerna kan du läsa mer om dem.