Margareta Skantze på spaning efter kvinnornas historia

Foto: Mats Kockum

Jag är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram.

På min hemsida kan du läsa om min verksamhet, som kan sammanfattas så här: ett fyra decennier långt sökande efter det förlorade kvinnoperspektivet.

Oftast har mitt sökande börjat med intresset för en personlighet och hennes livsverk, som drottning Margareta, drottning Kristina, Maria Magdalena, Hildegard av Bingen och Elin Wägner. Hos dessa kvinnor finner jag en genklang av mitt eget sökande efter en kvinnlig identitet, efter en hållbar Gudstro och en andlig dimension i tillvaron. I mina dramer, föreläsningar och musikaliska berättelser strävar jag efter att ge kropp och gestalt åt dessa starka och passionerade kvinnor, som samtidigt är så sårbara i sin stora längtan.

Det andra huvudspåret i mitt arbete utgörs av ett försök att skriva Sveriges historia ur ett annat perspektiv än den svenska centralmaktens. Idén föddes i samband med att jag flyttade från Stockholm till Karlskrona år 1979 och började arbeta på den nystartade Lokalradion som producent av kulturprogram. Flytten till Blekinge gav mig helt nya perspektiv och fick mig att inse hur hårt vinklad svensk historieskrivning har varit alltsedan 1500-talet. Gustav Vasa måste ha varit en av Europas skickligaste demagoger och propagandister! Mot hans centralmaktsperspektiv ställer jag en helt annan berättelse, sedd ur syndsvenskt perspektiv, med andra huvudroller och andra biroller. Allt inplacerat i ett europeiskt sammanhang och med kvinnorna framlyfta ur historiens dunkel.

Ovan kan du se en kavalkad av några av alla de kvinnor som jag skrivit dramer om eller på annat sätt gestaltat. Genom att klicka på ikonerna kan du läsa mer om dem.